INGA-LILL ANDERSSON
ULLA BERG SVEDIN
Skådespelare Bodil Carr Granlid
BODIL CARR GRANLID
Skådespelare Fikret Çeşmeli
FIKRET ÇEŞMELI
MARIENETTE DAHLIN
DANIEL EPSTEIN
EVA FUNCK
Maria Grip
MARIA GRIP
HENRIK GUSTAFSSON
ERIKA HÖGHEDE
CARL-AXEL KARLSSON
ANNA-LENA HEMSTRÖM
CHARLOTTA LARSSON
ULRIKA MALMGREN
ANITA MOLANDER
JONAS NERBE
Skådespelare Per Ragnar
PER RAGNAR
Skådespelare Jacqueline Ramel
JACQUELINE RAMEL
GABRIELLA REPIC
RICO RÖNNBÄCK
Skådespelare Reuben Sallmander
REUBEN SALLMANDER
ANETTE SEVREUS
Skådespelare Peter Sjöquist
PETER SJÖQUIST
FREDRIC THURFJELL
MARVIN YXNER
Skådespelare Jacqueline Ramel
MARIE ÖHRN