ADEL AHMAD
INGA-LILL ANDERSSON
ULLA BERG SVEDIN
Skådespelare Fikret Çeşmeli
FIKRET ÇEŞMELI
MARIENETTE DAHLIN
DANIEL EPSTEIN
EVA FUNCK
MARIA GRIP
ANNA-LENA HEMSTRÖM
MY HOLMSTEN
ERIKA HÖGHEDE
CARL-AXEL KARLSSON
CHARLOTTA LARSSON
ULRIKA MALMGREN
TINA LEIJONBERG
TINA LEIJONBERG
ANITA MOLANDER
JONAS NERBE
ANNIKA OLSSON
MARGA PETTERSSON
PER RAGNAR
GABRIELLA REPIC
JOHAN RUDEBECK
RICO RÖNNBÄCK
ANETTE SEVREUS
FREDRIC THURFJELL
MARVIN YXNER
Skådespelare Jacqueline Ramel
MARIE ÖHRN