INGA-LILL ANDERSSON
ULLA BERG SVEDIN
Skådespelare Bodil Carr Granlid
BODIL CARR GRANLID
Skådespelare Fikret Çeşmeli
FIKRET ÇEŞMELI
MARIENETTE DAHLIN
DANIEL EPSTEIN
EVA FUNCK
MARIA GRIP
HENRIK GUSTAFSSON
ANNA-LENA HEMSTRÖM
ERIKA HÖGHEDE
CARL-AXEL KARLSSON
CHARLOTTA LARSSON
TINA LEIJONBERG
TINA LEIJONBERG
ULRIKA MALMGREN
ANITA MOLANDER
JONAS NERBE
PER RAGNAR
Skådespelare Jacqueline Ramel
JACQUELINE RAMEL
GABRIELLA REPIC
RICO RÖNNBÄCK
Skådespelare Reuben Sallmander
REUBEN SALLMANDER
ANETTE SEVREUS
FREDRIC THURFJELL
MARVIN YXNER
Skådespelare Jacqueline Ramel
MARIE ÖHRN