INGA-LILL ANDERSSON
ULLA BERG SVEDIN
GABRIELLA BORIS
Skådespelare Bodil Carr Granlid
BODIL CARR GRANLID
MARIENETTE DAHLIN
EVA FUNCK
MARIA GRIP
ANNA-LENA HEMSTRÖM
MY HOLMSTEN
ERIKA HÖGHEDE
CHARLOTTA LARSSON
TINA LEIJONBERG
ULRIKA MALMGREN
ANITA MOLANDER
ANNIKA OLSSON
MARGA PETTERSSON
Skådespelare Jacqueline Ramel
JACQUELINE RAMEL
GABRIELLA REPIC
ANETTE SEVREUS
Skådespelare Jacqueline Ramel
MARIE ÖHRN