INGA-LILL ANDERSSON
ULLA BERG SVEDIN
Skådespelare Bodil Carr Granlid
BODIL CARR GRANLID
MARIENETTE DAHLIN
EVA FUNCK
MARIA GRIP
ANNA-LENA HEMSTRÖM
MY HOLMSTEN
ERIKA HÖGHEDE
CHARLOTTA LARSSON
TINA LEIJONBERG
ULRIKA MALMGREN
ANITA MOLANDER
ANNIKA OLSSON
MARGA PETTERSSON
GABRIELLA REPIC
ANETTE SEVREUS
Skådespelare Jacqueline Ramel
MARIE ÖHRN